İnsan Kaynaklarında Teknolojik Dönüşüm

İnsan Kaynakları Yönetiminde “Sayısallaşma*”

Teknolojik terimlerin kaynağı nedir amaçlı derinlemesine bir araştırma yapsak, sanırım ilk duyulduğu yerlerin, bu terimlerin ortaya çıkmasını tetikleyen ilgili teknolojik icadın büyük emeklerle hayata geçirildiği yerler ve anlarda saklı olduğunu buluruz. Zaman zaman saçma bir şekilde yapılan hataların getirdiği öfke ile, zaman zaman sabırsız merak anlarında, veya tamamen buluşun keyfi ile ortaya çıkabilir bu terimler. Konulan emeğin hakkını vermek ister yaratıcı.

Odağımızı daraltalım. Yönetim ve Teknolojik kavramları bir arada düşünelim. CRM, BPR, Lean, Agile gibi günümüz yönetişim kavramlarının hepsinde, bu uzun kavram, metod, bilgi üretim emeklerini, en iyi şekilde ortaya koymanın, müşterisine , ilgili diğer paydaşlara, yoğun ve belirsiz bir içeriği nasıl en kolay duyurabilirim kaygısı öne çıkıyor büyük ihtimal.

Bu emeği ortaya koymaktansa, alıcı olarak ortaya çıkan emeği tüketmek veya kullanmak isteyen topluluklar, bireyler için, bu özet kavramlar, bu tanımlamalar yeterince açık mı? Hiç emin değilim. 

Üretim ve tüketim arasında mesafeler artıyor. Kullanmanın hazzı giderek konformist ve tüketici bir yapıyı tetiklerken, üretimin bilinmezliği veya işleyiş zorlukları insanın gözünü korkutuyor. Neden hazırı varken, iphone benzeri telefonu yapmakla ve dağıtmakla uğraşayım? Detaylarla uğraşmak istemiyoruz. Günlük ve kar odaklı(kısa vadeli bile olsa) operasyonlarımızın yoğunluğu her geçen gün artarken, niye vakit kaybedelim?  

Aksine, gelin biraz zaman harcayalım.

İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak bir şirkette karar alıcı noktada olduğunuzu düşünün. Bütçeniz kısıtlı ve sizden hızlı ve net bir karar almanız bekleniyor? İK Yazılımınızı, Bordro, İnsan Kaynakları, HRIS altyapınızı nasıl kurgulamalısınız? Kolay hazır yazılım çözümleri kulağınıza nasıl geliyor? Daha önce size benzer firmalarda deneyimlenmiş uygulamalar mı? Bütçesini düşündünüz mü? Kullanım kolaylığı, uygulamaya geçiş süresi, programın ilerde oluşacak taleplere esnekliği, diğer yazılım programları ile uyumu, help desk hizmeti, vs vs.

Türkiye’de şirketlerin, İnsan Kaynakları Yönetiminde, digitalleşme çabalarında kendi müşteri deneyimlerimizden çıkardığımız basit ve temel 4 adım önermek istiyoruz.

  • İhtiyaçlarınızı netleştirin: Performans Yönetim Sistemine ihtiyacınız gerçekten var mı? Hedefleriniz, Yetkinlikleriniz net tanımlı mı? Performans Değerlendirme veya Gelişim Yönetimine aynı oranda gereksiniminiz var mı? Mevcut sistemleriniz nerede aksıyor? Bu ve buna benzer soruların cevaplarında karar aşamasına giderken, şirket içi ön toplantılara her zaman ihtiyacınız olacaktır. Yazılı hale getirilmiş, proje talep dokümanları oluşturun. Bu dokümanlarda, projenizin amacı, mevcut durumun ön değerlendirmesi, projenin olmazsa olmaz kısıtlarını tanımlayın.
  • Proje Kaynaklarınızı hazırlayın: İK Yazılım Projelerinde ön koşul, genelde BT Uzman veya Yöneticileri olarak düşünülür. Bunun yerine, çok yönlü gerek süreç, gerek yazılım ve veritabanı konusunda uzman, sistem analiz bakışı olan ara rollerin daha kritik olduğunu görüyoruz. Özellikle bu çalışanların, gelecekte sürecin yönetiminde aktif rol almasını, yönetsel rollerde süreci geliştirmesini öngörerek, yedekleme bakışıyla planlanması, projeleri hayata geçirmenin ana koşulu olarak düşünülebilir. İç ve Dış kaynaklarınızın oryantasyonuna aynı oranda odaklanın.
  • Proje Planlamasına Detay Zaman Ayırın
  • Başlatın-Deneyimleyin-Tekrar Başlatın
  • Sürekli Geribildirim Alın

*Zargan.com: İngilizce “Digital” kelimesinin 4 karşılığından birisi: “Sayısal”; Diğerleri: Parmak gibi, parmağa benzer; parmakları veya parmağa benzer parçaları olan; (müzik aletinde) tuş