İşyükü Analizi ve Norm Kadro Planlaması

İşyükü Analizi nedir ?

İşyükü analizi, bir işi uçtan uca kapsayacak şekilde, anlamlı küçük parçalara ayırma ve analiz etmektir.